Hållbart byggande

Hållbart Byggande – Med fokus på energieffektivisering

SBR startar en kurs i ämnet HÅLLBART BYGGANDE med fokus på energieffektivisering och innemiljö.

Målgruppen för kursen är projektledare, projektutvecklare, projekteringsledare, byggledare, fastighetschefer, arkitekter och övriga konsulter som är involverade i tidiga projektskeden.

Hållbart byggande

I de tidiga projektskedena finns den största möjligheten att styra och kontrollera att projekten blir långsiktigt och ekonomiskt hållbara.

Kursen har totalt 6 föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter i energieffektivisering, miljöcertifiering, byggvarubedömning, fuktsäkerhetskontroll, säker vatten installationer samt social och hållbar arkitektur mm.

Heldagskursen genomförs den 19 maj på nya Scandic Continental i Stockholm, dagen före SBR:s Förbundsstämma på samma hotell.

Kursupplägget är samordnat av Torbjörn Kumlin, TNK Byggrådgivning och Hans Magnusson, Vice Förbundsordförande SBR Byggingenjörerna/ PRE Construction Management AB.

Programmet kan du läsa här

Pris: 4 900 kr ( SBR-medlem 3 900 kr )
Föreläsare: Anlitade kursföreläsare kommer från TNK Byggrådgivning, INCOORD, Dry-IT, Säker Vatten och KOD Arkitekter.
Plats: Stockholm, Scandic Continental
Datum: 19 maj

Anmälan är stängd

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR