Genomförande av Byggprojekt enligt PBL

Kursen vänder sig till byggherrar som vill lära sig mer om Bygglagstiftningen gällande genomförande av byggprojekt.  Både till dig som bygger enskilda hus och till dig som har större projekt, dvs både till konsumenter och till företag.

Kursinnehåll:

  • Byggherrens roll enligt PBL
  • KA:s roll enligt PBL
  • Kontrollplaner
  • Kort om övrig lagstiftning utöver PBL
  • Att tänka på inför för tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Arbetsplatsbesök
  • Slutsamråd
  • Slutbesked

Pris: 5 300 kr (SBR-medlem 4 900kr)
Föreläsare: Byggingenjör SBR Mats Löfgren

Datum för våren 2018 kommer snart.

Mats Löfgren är Byggingenjör SBR och sitter med i KA-gruppens styrelse som ordförande. Han har erfarenhet inom både nationella samt internationella uppdrag och har arbetat inom Sveriges största byggföretag. Mats håller i kurser för Kontrollansvariga enligt PBL samt är föreläsare på våra KA-symposium.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR