Fuktmätning – Fukt och mögelskador

Fukt 2

Bedömning av riskkonstruktioner och fuktmätning i samband med överlåtelse av småhus. Utföres som separat uppdrag och ingår ej i överlåtelsebesiktning
Syftet med denna kurs är att deltagarna skall lära sig grunderna i byggfysiken (fukt) och förstå och kunna utföra en korrekt fuktmätning. Fuktmätning och besiktning av kritiska konstruktioner utgör det första steget i en skadeutredning. Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt – och mögelskador. Kursen omfattar bl. a mikroorganismer, fuktmekanik, byggteknik, kritiska konstruktioner, fuktmätningsrutiner, visning av mätinstrument samt praktikfall i byggnader.

Kursen avslutas med ett prov för att bli godkänd att utföra besiktning inklusive fuktkontroll av riskkonstruktion som måste göras innan Länsförsäkringars produkt Säljaransvarsförsäkring tecknas. Observera att det är endast SBR- medlemmar i expertgruppen för Överlåtelsebesiktning som har godkänt provresultat som får utföra dessa särskilda besiktningar.
Provet gäller även för fuktmätning i andra sammanhang exempelvis utredningar etc.

Pris: 12 400 kr (SBR-medlem 11 400 kr)
Tentamen ingår i priset. Omprov ingår ej.
Datum: 29-30 november 2017
Plats: Scandic Victoria Tower
Föreläsare: Byggingenjör SBR Stefan Omér, Jurist från Länsförsäkringars AB, Peter Bratt.

Anmälan görs här

Stefan Omér

Stefan Omér

Peter Bratt

Peter Bratt

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR