Beskrivningsteknik Hus

Kursmål
Deltagaren får praktisk erfarenhet och fördjupade kunskaper i att upprätta tekniska beskrivningar.

Kursinnehåll
Vi blandar teori – allmän beskrivningsteknik – med att du får lösa övningsuppgifter tillsammans med övriga kursdeltagare.

Kursen omfattar:
• Samband mellan AMA och entreprenadregler, AB och AF
• Kunskaper om AMA och BSAB-systemet
• Kunskap om hur du använder AMA för att upprätta tekniska beskrivningar
• Kvalitetsstyrning
• Övningar som ger praktisk erfarenhet
• Rambeskrivningar
• Råd om formulering av text
• Ändringar och ÄTA

Förkunskaper
Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav. Det är också en fördel att känna till AB 04 och ABT 06 och ha viss erfarenhet av projektering.

Kursledare
Marit Öhman

Kostnad: 5 500 kr (4 950 kr SBR-medlemmar)

Anmälan:
Göteborg, 22 mars – anmälan här
Stockholm, 19 april – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR