Beskrivningsteknik Anläggning

Tvådagarskurs

Att skriva förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar, kräver goda kunskaper i AMA, MER, AMA AF och AB/ABT.

Beställare och projektörer måste kunna hitta i, förstå uppbyggnaden av AMA och ha en ingående kännedom om de regler som gäller för tekniska beskrivningar som refererar till AMA. Vidare är det viktigt med kunskap om koppling till mät- och ersättningsregler. Man måste också förstå både BSAB-strukturen och innebörden av texterna.

Med inblick i AMA och dess regelverk kan du förbättra beskrivningarna. Det minskar riskerna och det tjänar både du och din uppdragsgivare på.

Kursmål
En kurs för dig som vill lära dig att på ett rationellt sätt upprätta tekniska beskrivningar av hög kvalitet. Kursen ger dig fördjupande kunskaper om den tekniska beskrivningens roll samt kännedom om hur du använder AMA, praktiskt och teoretiskt.

Kursinnehåll
• Grunderna i regelverket
• Hur du upprättar en teknisk beskrivning med AMA, RA och MER Anläggning som underlag
• Vad pyramidregeln och företrädesregeln är
• Hur mät- och ersättningsreglerna och de olika dokumenten fungerar, var för sig, ihop och hur de påverkar varandra.

I kursen varvar vi föreläsningar med grupparbeten.

Förkunskaper
Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav och det är en fördel att känna till och hitta i AB 04 och ABT 06.

Kostnad: 10 300 kr (9 270 kr för SBR-medlemmar)
Föreläsare: Bo Wahlqvist

Anmälan:
Göteborg 21-22 februari – Anmälan här
Stockholm, 23-24 maj – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR