BAS, Grundkurs

Från och med den 1 januari 2011 kräver Arbetsmiljöverket att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens.

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering ( BAS-P) till färdigt utförande ( BAS-U), vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll. Finns brister i BAS kompetens eller lämplighet kan arbetsmiljöverket återföra arbetsuppgifterna till byggherren.

Arbetsmiljöverket anger personcertifiering som ett sätt att visa man har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs.

För byggherren innebär certifiering att han enklare kan välja en kompetent person, då denna är tredjepartsbedömd. Av samma orsak är certifiering en konkurrensfördel för konsulten och entreprenören.

Utbildningen vänder sig till blivande byggarbetsmiljösamordnare, projektledare, entreprenörer med flera. För byggherrar som ska utse BAS ger steg 1 kunskaper om vilka krav BAS ska leva upp till.

Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA.

Pris: 10 300 kr (SBR-medlem 9 270 kr)
Kurs, steg 1+2: 13 600 kr (SBR medlem 12 590 kr) om ni går inom ett år
Föreläsare: Civilingenjör A Källgården, Jur kand H Paulun eller P Öhrling, E Mitilinou, G Olofsson, E Wall

Våren 2018
Stockholm, 23-24 januari – Anmälan till kursen
Malmö, 14-15 februari – Anmälan till kursen
Stockholm, 15-16 februari – Anmälan till kursen
Linköping, 20-21 februari – Anmälan till kursen
Luleå, 21-22 mars- Anmälan till kursen
Göteborg, 21-22 februari – Anmälan till kursen
Stockholm, 20-21 mars – Anmälan till kursen
Malmö, 26-27 mars – Anmälan till kursen
Uppsala, 11-12 april – Anmälan till kursen
Örnsköldsvik, 25-26 april – Anmälan till kursen
Göteborg, 25-26 april – Anmälan till kursen
Stockholm, 17-18 maj – Anmälan till kursen

 

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR