BAS, Fördjupningskurs

Läraledd uppföljningsdag + självstudier

Byggherren utser BAS

Sedan den 1 januari 2014 kräver Arbetsmiljöverket ( AV ) att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens. Rekommendationen från AV är 48 timmars utbildning och att den sprids ut över en längre tid. Denna kurs tillsammans med steg 1 motsvarar denna rekommendation.

Kursmålet är att ge dig fördjupande kunskaper om yreksrollen BAS. Samt förberedelser inför en eventuell certifieringstentamen.

Fördjupningspaketet består av en lärarledd kursdag med fördjupning i arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter samt övningar. Vid kurstillfället delas självstudiematerial med övningsfrågor ut för egna kompletterade självstudier. Kursdag + självstudier ( motsvarar 24 timmar undervisning )

Förkunskaper

Kunskaper om gällande arbetsmiljöregler motsvarande Byggarbetsmiljösamordnare , Grundkurs, Steg 1. Vi rekommenderar ett par månader mellan grund- och fördjupningskurs. Kursen vänder sig till byggherrar som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljosamordning, samt till projektörer, projektledare, entreprenörer med flera som kommer att ha BAS-uppgifter. Kursledarna har mycket erfarenhet och gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA.

Pris: 5 800 kr (SBR-medlem 5 220 kr) Kurs, steg 1+2: 13 600 kr (SBR medlem 12 590kr)

Föreläsare: Projektledare P.Öhrling, Civilingenjör A.Källgården, Elisabeth Wall eller Jur kand H. Paulun

Hösten 2018

Göteborg, 24 oktober – Anmälan till kursen
Stockholm, 6 november – Anmälan till kursen
Malmö, 27 november – Anmälan till kursen

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR