AMA Hus 14

Denna endagskurs tar upp nyheterna i AMA Hus 14 och de grundläggande reglerna
för tekniska beskrivningar enligt AMA-modellen.

Kursinnehåll

• Uppbyggnaden och strukturen i AMA Hus 14, RA Hus 14, MER Hus och kodsystemet BSAB 96
• Hur olika handlingar fungerar tillsammans i för-frågningsunderlaget samt kopplingen mellan AMA Hus och AB/ABT, AMA AF och myndighetskrav
• Hur tekniska beskrivningar baserade på AMA Hus 14 upprättas
• En övning i upprättande av beskrivning
• Övergripande information om vilka förändringar som är genomförda i förhållande till tidigare version-er av AMA Hus och RA Hus

Kursens mål är att du som projektör, entreprenör eller beställare ska få översiktlig kunskap om hur du använder och tillämpar AMA Hus 14 i beskrivningar och hur du upprättar tekniska beskrivningar enligt den samt förstår dess koppling till entreprenadjuridiken.

Kursen arrangeras i samarbete med EGA.

Pris: 5 500 kr (SBR-medlem 4 950 kr)

Föreläsare: Byggingenjörerna SBR Tomas Thulin eller Marit Öhman

AMA Hus 18 beräknas komma ut i april/maj 2018. Vi återkommer med kurser i ämnet när den finns ute. 

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR