AMA Anläggning 17

Är du involverad i förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar för t ex vägar, broar, ledningar, grundläggningsarbeten?
Då är AMA Anläggning det regelverk du behöver känna till och jobba efter. Beställare, projektörer och entreprenörer måste kunna hitta i och förstå uppbyggnaden av AMA. Hösten 2015 påbörjades den revision som lett fram till vårens lansering av AMA Anläggning 17. Över 50 experter har deltagit i arbetet. Syftet med AMA-systemet är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom gemensamma standarder, beskrivningar och anvisningar.

Kursinnehåll
• Genomgång av AMA Anläggning 17 med inriktning på förändringarna jämfört med tidigare AMA
• Introduktion till hur tekniska beskrivningar och mängdförteckningar upprättas
• Hur olika handlingar fungerar tillsammans i förfrågningsunderlaget samt AMA Anläggnings koppling mot AB/ABT, AMA AF och lagstiftning
• Uppbyggnaden och strukturen i AMA Anläggning 17, RA Anläggning 17 och kodsystemet BSAB 96

Efter kursen ska du ha fått förståelse för hur AMA Anläggning fungerar och hur den ska användas.

Förkunskaper
Det är en fördel att känna till och hitta i standardavtalen
AB 04 och ABT 06. Erfarenhet från tidigare AMA är inget
krav, men det underlättar om du har det.

Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA.

Pris: 5 500 kr (SBR-medlem 4 950 kr)
Föreläsare: Civilingenjörerna Göran Kers, Patrik Roos,  Bo Wahlquist eller Daniel Sundin

Våren 2018
Malmö, 5 februari – Anmälan här
Stockholm, 7 februari – Anmälan här
Stockholm, 12 februari – Anmälan här
Örebro, 14 februari – Anmälan här
Göteborg, 27 februari – Anmälan här
Kalmar, 6 mars – Anmälan här
Skellefteå, 21 mars – Anmälan här
Sundsvall, 10 april – Anmälan här
Stockholm, 18 april – Anmälan här
Kiruna, 24 april – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR