AMA AF 12

Lär dig mer om AMA AF 12 med tillhörande Råd och anvisningar.

Grunden för ett bra avtal skapas med de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget som beställaren inkluderar i materialet till anbudsgivaren. AMA AF 12 tjänar som underlag vid upprättande av Administrativa Föreskrifter för entreprenader inom byggsektorn.

En av våra kursledare, Tomas Thulin, har deltagit i framtagningen av AMA AF 12.
Målet med kursen är att deltagarna ska veta hur Administrativa Föreskrifter upprättas och tolkas för entreprenadavtal. Grundläggande kunskaper i standardavtalen AB 04 och ABT 06 är lämpligt.

Kursinnehåll
Vi går bland annat igenom:
• Tillämpliga entreprenad- och upphandlingsformer inom byggsektorn
• Nyheterna i AMA AF 12
• Hur du praktiskt använder AMA AF för att upprätta administrativa beskrivningar
• Förfrågningsunderlagets övriga avtalshandlingar med genomgång av tolknings- och rangordningsregler

Kursen arrangeras i samarbete med EGA

Pris: 5 500 kr (SBR-medlem 4 950  kr)

Föreläsare: Byggingenjör SBR Tomas Thulin, Ingenjör Leif Nordberg, Daniel Sundin
och Advokat Marcus Eidem

 Våren 2018
Malmö, 28 februari – Anmälan här
Stockholm, 13 mars – Anmälan här
Göteborg, 20 mars – Anmälan här
Luleå, 12 april – Anmälan här
Uppsala, 25 april – Anmälan här
Stockholm, 24 maj – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR